Je liefde bevrijd

Individuele- of parensessies

Als liefde die wil stromen stagneert...

Familie- opstellingen... een steun in de rug!

Behalve in groepen is het ook mogelijk met systeemopstellingen te werken in een individuele- of parensetting. Een fijne manier om met kinderen te werken en er kunnen allerlei redenen zijn, waardoor u het prettiger vind of het raadzamer is in een meer private sfeer naar uw probleem te kijken. Individuele sessies zijn zeer geschikt om in kleine overzichtelijke stappen mee te werken. Deze focus maakt de werking zeer krachtig.

Werkwijze

Inplaats van met representanten wordt hier gewerkt met:

  • Sjablonen, waarop de posities ingenomen kunnen worden door u en/of de begeleider.
  • Voorwerpen, die representanten vertegenwoordigen en waarbij u door aanraking dezelfde lichaamsgewaarwordingen ervaart als wanneer u in iemands positie staat.
  • Visualisatie van de opstelling.

Het bijzondere bij het individuele werk is dat u zelf in de verschilende posities kunt voelen, wat vaak een nieuw licht op allerlei beelden en vooronderstellingen doet schijnen. Dit kan al helend werken.

Verder wordt er met dezelfde principes en uitgangspunten gewerkt als bij een groepsopstelling. Bij al het opstellingswerk maak ik gebruik van de rijkdom die sjamanisme in zich draagt in de vorm van het aanwenden van natuurkrachten en daar waar dit passend is gebruikmakend van zang, trommel of ratel.

Bij het werken met kinderen is in ieder geval de eerste bijeenkomst met minimaal 1 van de ouders/verzorgers erbij. Hierna wordt gekeken wat het best werkzaam is voor het kind.  

Afspraken

Voor een individuele -of parenconsultatie kunt u terecht na telefonische afspraak.
Een individuele opstellingssessie kost € 120,-  Duur: max. twee uur

Een parenconsult met opstellingen € 180,- Duur max. 2,5 uur