Je liefde bevrijd

FAMILIE-e.a. SYSTEEMOPSTELLINGEN

Een steun in de rug op je levenspad

Verborgen patronen uit familie- en andere systemen zichtbaar maken als sleutel tot verandering en heling.

Wij mensen kunnen flink gebukt gaan onder steeds terugkerende thema‚Äôs en/of patronen, die belemmerend blijken te werken in het verwezenlijken van wat je je toewenst ,of in harmonie te leven met jezelf en je omgeving. Het gaat een tijd goed en na verloop van tijd duiken dezelfde problemen/ervaringen/gevoelens weer op, alsof er niets veranderd is, je niets geleerd lijkt te hebben, etc...
De duitse therapeut Bert Hellinger (her)ontdekte dat verborgen patronen in de geschiedenis van (familie)systemen oorzaak kunnen zijn van dit soort kwesties. Van daaruit ontwikkelde hij familie- e.a. systeemopstellingen als methode binnen het systemisch werk.

UITGANGSPUNT

Het werk van Hellinger gaat uit van een 'familieziel': een diepe onbewuste onderstroom die de leden van een familie door de generaties heen met elkaar verbindt. Deze werkt niet vanuit de laag van de psychologie, maar vanuit een diepere laag; de laag van de ziel.
Ingrijpende gebeurtenissen in de familiegeschiedenis van beide ouders, de situatie waarin je geboren en opgegroeid bent en de huidige situatie kunnen via deze familieziel effecten hebben op latere generaties.
Hierbij valt te denken aan feiten als uitstoting/ontkenning van familieleden, geboorte en dood, geheimen, afgebroken (liefdes)relaties, ziekten, oorlog etc... Zonder dat we het weten blijkt dat wij en/of onze kinderen drager kunnen zijn van wat er in onze familieachtergrond (soms generaties terug) gebeurd is en destijds niet goed werd verwerkt, geen plek heeft gekregen en/of niet erkend is etc...

Heling begint wanneer eenieder draagt wat bij hem hoort en bij de ander laat wat bij de ander hoort.

DE METHODE (met groepen)

Aan de hand van een vraag die een deelnemer inbrengt en een verdiepend gesprek met de begeleider kiest de deelnemer of begeleider 1 of meerdere plaatsvervangers (representanten) uit de groep voor wat opgesteld dient te worden. Vervolgens nemen zij een plek in in de ruimte. Fysieke en emotionele gewaarwordingen van deze representanten maken mogelijk verborgen patronen en dynamieken zichtbaar, die het gezond functioneren van de deelnemer in de weg staan.
Herordening van posities die de familieleden hadden ingenomen en bijvoorbeeld toevoeging van een gemiste persoon, kunnen oude patronen doorbreken.
Door erkenning te geven aan de nieuwe posities met woorden of houding worden verstrikkingen ontbonden. Hierdoor kan de stroom van liefde weer op gang komen en heling in gang zetten.

De herordening gaat uit van de volgende basisprincipes:

 • Iedereen heeft recht op een plek, d.w.z. er mag niemand buitengesloten worden.
 • Er dient een balans te zijn in geven en nemen (ontvangen).
 • Ieder systeem kent een ordening in tijd, d.w.z. ieder gedijt het best op zijn/haar eigen plek, met de oudste als eerste etc...


Behalve het werken met familie- e.a. systeemopstellingen in groepen is er de mgelijkheid voor individuele- of parensessies. Zowel voor kinderen als voor volwassenen(zie voor meer info de link 'individuele- en parensessies).

HET EFFECT

Familie- en andere systeemopstellingen bieden ondersteuning bij o.a.:

 • Het maken van keuzes en richting bepalen
 • Niet afgemaakte kwesties/relaties alsnog afronden/verhelderen
 • Het loslaten van ....
 • Je plek (her)vinden
 • Inzicht en heling in relatieproblemen van allerlei aard
 • (Chronische) ziekte en beperking
 • Dader-/slachtofferdynamieken
 • Onverklaarbare angsten/schuldgevoelens
 • Problemen met en/of zorgen om uw kind
 • Inzicht in grenzeloosheid e.d.
 • Verbroken contact met familie-lid, partner of werk een plek geven
 • loopbaancoaching

AANBOD:

- Individuele- en relatie consultaties op afspraak.
- Middag- en dagworkshops in een groep,

In de agenda vindt u de data.