Je liefde bevrijd

Helende wandelingen

Natuur... herinnering aan wie wij in wezen zijn

 

Wandelen in het bos in stilte en gesprek gericht op het vergroten van je lichaamsbewustzijn en het contact maken met jouw natuurlijke stroom.

Niet voor iedereen is een gesprek zittend in een praktijkruimte ondersteunend bij een proces van het hervinden van balans. Het beleven van natuur, buiten zijn in stilte en beweging... een gezonde weg naar heling!

Zijn in je natuurlijke aard

Als deel van de natuur zijn ook wij mensen verbonden met de windrichtingen en de elementen aarde, water, lucht en vuur.
Een bewogen wereld, waar je door je erin te bewegen en erbij stil te staan geraakt kunt worden in de kracht van jouw natuur, jouw wezen...
helende wandelingen

Tijdens een helende wandeling met natuurbelevingsoefeningen ga je bewust in contact met datgene wat jouw innerlijke natuur beweegt.

Veelal in stilte maak je contact met wat jouw kracht geeft en kijken we ook naar wat je verzwakt. Hierin word je begeleid.
In stilte en gesprek, de aarde onder je voeten voelend, frisse lucht inademend, 't vuur niet uit je schoenen lopend, maar vuur gebruikend om in je kracht te zijn. De kracht van stilte, van waarnemen, van voelen, van Zijn.

Praktische gegevens:

Voorafgaand aan de eerste wandeling hebben we een kennismakings cq. intakegesprek binnen mijn praktijk aan huis te Maastricht. Dit gesprek dient om uw doel of hulpvraag helder te krijgen.

 

Wie: Kinderen en volwassenen. Deelname met lichamelijke
handicap ook mogelijk.
Hoe: Individueel of in groepsverband. Ook heel geschikt als
teambuilding.
Duur: 2,5 uur, een halve of een hele dag afhankelijk van uw
wensen en mogelijkheden.
Waar: een natuurgebied op de Veluwe en op aanvraag elders.
Wanneer: Alle jaargetijden na telefonische afspraak.
Nodig: stevige wandelschoenen, regenkleding, flesje water en bij
hele dag ook een lunchpakket.
Kosten: zie de rubriek tarieven.

 

Miekes natuurbeleving

Natuur... daar waar het leven vruchtbaar door mij stroomt...

"Zo betrouwbaar in haar eigenzinnigheid. Zo eerlijk in haar reacties.
Als spiegel van mijn schaduw en spiegel van mijn licht zijn wij gelijke. Samen deel van het grote geheel, zo heerlijk eerlijk thuis!
De kracht van haar stilte, de schoonheid van haar beweging, de naaktheid van haar bestaan.
Dood en leven die vloeibaar in elkaar overgaan! ...en ik word wakker, voel dat ik leef, voel de sappen door mijn gelederen stromen, voel me wiegen op de wind, aard met wortels in de grond en ben.... hier en nu, een klein deeltje binnen het grote geheel! Kwetsbaar en krachtig."

Eén van mijn gedichten, geboren in dezomerse natuur

De Roep van de Adelaar

Ben weer als de sterren aan de hemel,
een zandkorrel op het strand
het stromen der rivieren,
neem jezelf bij de hand
voel jouw zon weer in zijn grootsheid
en adem in zijn vuur
hoor de klanken van het leven
als in de trilling der natuur..,
liefdevol en krachtig
met al wat leeft verweven....      

Je vleugels klappen open,
nieuwsgierig kijk je om je heen
hoort de verhalen van de stenen
en herkent alles weer als één......