Je liefde bevrijd

Uitgangspunt en werkwijze

Heling door te omarmen wat is vanuit een holistische benadering met Imoya, de natuur en al haar krachten als belangrijke hulpbron.

Mijn uitgangspunt en werkwijze

Vanuit de oorsprong zijn wij allemaal verbonden met wat was, is en komt en is ieder mens toegerust met de mogelijkheid ook bewust contact te maken met deze totaliteit , deze Goddelijke cq. lichtbron van levensenergie, bedoeld om in harmonie te leven met onszelf, elkaar, moeder aarde en al haar bewoners en het universum. Hiervoor is het nodig in contact met ons zelf te zijn. D.w.z. dat je bewust contact kunt maken met je fysieke-, mentale- en emotielichaam.
Hierin ademend zul je ervaren hoe geinspireerd, inspirerend, liefdevol en verbonden je kunt leven,  dragen wat op je pad komt en er iets mee doen.

Naar mijn idee toont ziekte, uitputting, depressie, een ongeval etc... zich, wanneer er iets zichtbaar, gezien en erkend wil/dient te worden om een balans te herstellen die verstoord is en die we zonder dit signaal zouden blijven negeren. Hierbij kan het ook gaan om nog nooit erkende personen, situaties, gebeurtenissen en plaatsen uit de/onze geschiedenis aan wie je uit liefde (onbewust) zo gebonden bent geraakt, dat het je kan belemmeren in gezond en vreugdevol functioneren.
Wanneer we inplaats van verbonden, gebonden aan iets zijn geraakt creeert dit afgescheidenheid van ons zelf en het totaal. Vandaar dat ik mij bij de begeleiding concentreer op helder te krijgen waar je gebonden bent en je te ondersteunen bij de transformatie van gebonden - naar verbonden zijn; De staat waarin liefde weer kan stromen en heling in gang gezet wordt.
Met mijn handen, mijn stem, systemische opstellingen gecombineerd met sjamanisme waarin ik bijgestaan wordt door natuurkrachten, lichtwezens en bepaalde voorouders werk ik, waarmee dergelijke disbalans zichtbaar en hersteld kan worden.

Tijdens een sessie ga je bewust contact maken met hoe het is in het hier en nu (bewust-Zijn). Dit vraagt een open houding. D.w.z. 'n houding, waarin je bereid bent het vechten te stoppen en waar mag zijn wat is. Dat betekent, dat je ook met liefde en respect gaat kijken naar gevoelens waar je liever contact mee vermijdt, zoals bijv.: pijn, kwaadheid, verlangen, schaamte, geluk, angst etc... Als je helemaal kunt toelaten wat er is maak je contact met die bron van levensenergie en komen er kwaliteiten vrij, die in het wegstoppen van ongewenste gevoelens verloren waren gegaan, zoals bijv. vreugde, kracht, creativiteit, humor en levendigheid.
Wanneer het je nog niet lukt om bij die open houding te komen kijken we wat jou ervan afhoudt middels bovenstaande methode.

Met de verschillende werkvormen wordt zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel niveau gewerkt. Alle werkvormen zijn gericht op wat zich in het hier en nu ontvouwt. Dit kunnen dus ook ervaringen uit of contact met het verleden zijn, die in het hier en nu belemmerend werken. Ik werk met de intentie op geen enkele manier druk uit te oefenen en/of te manipuleren.  Dit versterkt het draagvlak en vormt daarmee een stevige en veilige basis om verandering mogelijk te maken. Zo kunnen patronen die je binden aan het licht gebracht worden en ontstaat ruimte om opnieuw contact te maken met jou gezonde stroom van levensenergie. M.a.w. Een verbinding in vrijheid.

" Nu het dak
van mijn huis is gewaaid,
zie ik weer
het rijzen van de maan"

Het effect

De coachingsgesprekken en therapie bieden ondersteuning bij o.a:

 • Het verwerken van traumatische ervaringen
 • Omgaan met afscheid en verlies
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Het maken van keuzes en richting bepalen
 • Inzicht in relatieproblemen van allerlei aard
 • Verbeteren van de relatie met jezelf en je omgeving
 • Omgaan met ziekte en beperkingen
 • Jezelf neerzetten

Uiteenlopende klachten zoals bijv:

 • angsten
 • lusteloosheid
 • spanningen
 • pijnen
 • rug/nekklachten