Je liefde bevrijd

PGB- Weekend-en vakantielogeerhuis in Maastricht
 
Beste ouder of verzorger,
 
Een warme veilige en levendige logeerplek voor u en/of uw kind(eren) in Maastricht met liefdevolle aandacht en professionele begeleiding. Een fijn thuis met grote tuin, eigen kamer, dichtbij natuurgebieden voor u om tot rust te komen en nieuwe inspiratie op te doen EN/OF voor uw zoon/dochter een heerlijk avontuur vol creativiteit, natuur, rust, struktuur en huiselijke gezelligheid met veel ruimte voor individuele aandacht en passende activiteiten. Een mogelijkheid voor alle gezinsleden om tot rust te komen en weer nieuwe energie en inspiratie op te doen.

Doelgroep:

Kinderen tussen 2-en 12 jaar (met enkelvoudige of meervoudige ontwikkelingsproblematieken en/of een licht verstandelijke of lichamelijke handicap...) en hun ouders, broers en zusjes uit gezinnen met een PGB, die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

Mogelijkheden:

A) Weekend- opvang voor max. 2 kinderen tegelijk

B) Vakantie-opvang, maximale duur 10 dagen met 1 of 2 kinderen

C) Weekend time-out voor ouder(s) geheel verzorgd met mogelijkheid ondersteuningsprogramma met bijv. coachingsgesprekken, massage, natuurbeleving etc...

D) Weekend opvang+begeleiding voor ouder+kind met programma

E) Crisisopvang van maximaal 1 week 
 
 

Als moeder van drie inmiddels volwassen dochters en holistisch therapeute heb ik nu zo'n 25 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen en volwassenen, die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben.
Lang niet iedereen redt het zondermeer in deze snelle materialistische op economie gerichte maatschappij met een overdaad aan prikkels, lawaai, hoge eisen en een steeds groter gebrek aan dat wat dichtbij en natuurlijk is. 
Tijdens een logeerweekend/week zullen alle activiteiten aangepast en afgestemd zijn op de wensen van u als ouder en op de mogelijkheden, beperkingen en wensen van eenieder en richt ik me met liefdevolle aandacht op ontspanning, ontwikkeling, plezier, rust en natuurlijke en natuurrijke prikkels met veel vrijheid binnen de nodige struktuur.

In mijn manier  van leven en werken laat ik me inspireren door hoe alles met alles verbonden is met respect voor alles wat leeft. Zo leef ik vnl. van biologische producten, teel ik eigen groente en kruiden en maak ik in creativiteit graag gebruik van de natuur en natuurlijke materialen. Ik vind het belangrijk een open vertrouwelijk contact te onderhouden met u en uw kind en die sfeer te creeren dat alles bespreekbaar is.

 Bent u geinteresseerd geraakt en wilt u kennismaken bel dan gerust voor een afspraak.

De procedure is als volgt:

* Telefonische afspraak

* Kennismaking bij u en bij mij thuis met helder krijgen van uw vraag, wens/problematiek.

* Plan maken met afspraken en doel.

* 'n proefmiddag of dag met uw zoon/dochter

* Evaluatie en plannen logeerdata.

 

De kosten zijn afhankelijk van uw vraag en de mate van begeleiding die nodig is.

U bent van harte welkom......